V Táboře proběhne ve dnech 10. a 11. 10. 2013 V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb.
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – Spolek lékařů v Plzni, Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni, Okresní sdružení ČLK Plzeň - město ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni pořádají v Plzni ve dnech 4. - 6. 2. 2014 konferenci Postgraduální lékařské dny Plzeň 2014.
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká neonatologická společnost ČLS JEP, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové ve dnech 9. - 11. 4. 2014 pořádají XXXI. celostátní konferenci Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP.
XIX.setkání pneumologů a III.setkání pneumologů a pneumochirurgů se koná 5. 6. 2014 v Praze.