V prostorách Ministerstva zdravotnictví dne 23. října 2013 uskutečnil odborný seminář, zaměřený na možnosti čerpání zdravotní péče v zahraničí. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 a zúčastnili se jí zástupci Ministerstva zdravotnictví, jeho podřízených organizací (SÚKL, ÚZIS), Centra mezistátních úhrad, pacientských organizací, asociací nemocnic a dalších subjektů.
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP pořádá dne 7. 3. 2014 "Dermatovenerologický update" aneb Novinky v dermatologické terapii 2014.
Fakulta chemická, ústav chemie materiálů VUT v Brně, Central European Institute of Technology (CEITEC) a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP pořádají VI. mezinárodní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2014. Termín: 29. – 30. dubna 2014 Místo: Hotel Myslivna, Brno
Konference na téma Společenská odpovědnost firem aneb CSR a sociální dialog v kontextu demografických změn se koná dne 24. 6. 2014 v Praze.