Nový ministr práce a sociálních věcí František Koníček chce posílit úřady práce, aby se více zaměřovaly na zvýšení zaměstnanosti. Plánuje požádat vládu o peníze na úředníky a vybavení.
Ohrožení chlapci a děvčata stále častěji zůstávají s pomocí služeb a odborníků ve vlastních rodinách či se dostávají do rodin náhradních. Počet těch, kteří putují do ústavů, klesá. Pomohla tomu i novela zákona o ochraně dětí.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014.
Stabilním a dlouhodobým řešením pro dítě by měla být především původní rodina dítěte. Pokud to není možné, pak přicházejí v úvahu instituty náhradní rodinné péče.