Bezdomovectví se v Česku odhadem týká třiceti až čtyřiceti tisíc lidí.
Cílem světového dne je zvýšit povědomí veřejnosti o těchto závažných infekčních onemocněních a upozornit na míru závažnosti meningitid.
Rada města v nejbližší době vypíše na místo ředitele výběrové řízení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR chystá opatření na podporu rodin - zákon o zálohovaném výživném.