Ve čtvrtek 16. října 2014 bude zasedat výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci.
Senát Parlamentu ČR na 9. schůzi projednal návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu.
V úterý 14. ledna 2014 přijal Evropský parlament akční plán eHealth 2012-2020.
Udržitelný a inkluzivní trh práce v Evropě, boj proti chudobě, vytváření kvalitních pracovních míst, zejména pro mladé lidi a osoby se zdravotním postižením, a zároveň řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovnosti žen a mužů, to vše budou klíčové priority lotyšského předsednictví, řekl členům výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci ministr sociálních věcí Uldis Augulis. Lotyšské předsednictví chce také usilovat o lepší spolupráci a a výměnu osvědčených postupů v boji proti nezaměstnanosti.