Dne 13. května 2014 byla na schůzi ministrů práce a sociálních věcí členských států EU přijata nová opatření pro lepší prosazování směrnice o vysílání pracovníků. Nová úprava sleduje lepší prosazování stávajících pravidel a bojuje proti „sociálnímu dumpingu“ a podvodům v subdodavatelských řetězcích zejména ve stavebnictví, z nějž pochází 25% vysílaných pracovníků v EU, a také v dopravě. Usiluje o lepší informovanost firem a lepší spolupráci mezi úřady členských států, aby bylo zlepšeno vymáhání práv a vyřizování stížností v této věci. Novou úpravu musí členské státy implementovat do dvou let.
Evropská komise a Expertní komise pro účinné způsoby investování do zdraví (EXPH) zahájila veřejnou konzultaci k předběžnému stanovisku "Konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče v Evropské unii - Zkoumání možností přístupu".
Soudní dvůr EU rozhodl v precedentním případu reklamy s nepovolenými zdravotními tvrzeními zaměřené čistě na odborníky. Výrobce se s odkazem, že se na něj příslušné Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin nevztahuje, snažil přes lékaře motivovat spotřebitele ke koupi doplňku stravy. Soud však tento názor nesdílí a ztotožnil se s dřívějším stanoviskem generálního advokáta Henrika Saugmandsgaard Øe.
V pondělí 13. října 2014 se sejde výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Čelnové výboru projednají návrh doporučení pro 2. čtení o možnostech členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Důležitým bodem bude projednání návrhu zprávy k nařízení o bezpečnosti nových potravin, který bude předkládat James Nicholson, britský poslanec za Evropské konzervativce a reformisty.