Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo stav připravované legislativy.
Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.
Dohled nad registry bude mít Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Re-export léků se omezí v případě, že je jich na domácím trhu nedostatek. Klinická hodnocení se zefektivní a pravidla sjednotí pro celou Evropskou unii.