Vláda ČR přerušila projednávání Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.
Výpadek ze zrušených poplatků bude nemocnicím kompenzován do půl roku. Ministr zdravotnictví chce peníze získat legislativní změnou, nikoliv znovuzavedením poplatku.
Vláda ČR rozhodla na jednání dne 3. 3. 2014, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nepředloží Poslanecké sněmovně Parlamentu novelu zákona o hmotné nouzi, podle níž by lidé v ubytovnách měli doplatek na bydlení od státu dostávat jen půl roku či výjimečně maximálně rok.
Nejvyšší soud konkretizoval přesná čísla, podle kterých by měly justice a policie postupovat při posouzení většího než malého množství drogy.