Sněmovna projedná na své 53. schůzi, zahájené 7. května 2013, ve druhém čtení návrh novely zákona o sociální podpoře.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala na 4. schůzi dne 10. 12. 2013 v 1. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - sněmovní tisk 12.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 14. 2. 2014 vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními uzávěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2012.
Senát Parlamentu ČR schválil dne 20. 3. 2014 návrh senátního návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi (senátní tisk č. 195).