MPSV ČR vypsalo veřejnou zakázku pod názvem "Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR". Předpokládaný finanční objem je 5 600 000.00 v Kč bez DPH. Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 26.07.2013.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb formou ambulantní zdravotní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území okresu Hradec Králové.
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo zástupce / zástupkyně přednosty neurologické kliniky pro LP.
Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil zadávací dokumentace k výběrovému řízení "Dodávka konopí pro léčebné použití".