MPSV ČR vyhlašuje veřejnou zakázku Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj.
Ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ekonomický a provozně technický náměstek.
Ministerstvo zdravotnictví ČR jako veřejný zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Termín pro podání nabídek je do 10.4.2014.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z Norských fondů v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti.