Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné intenzivní péče pro území Královéhradeckého a Libereckého kraje.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oborech ortopedie a urogynekologie pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče pro území okresu Nymburk.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné intenzivní lůžkové péče.