Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializovaná ambulantní péče pro území Brno.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiologie pro území Jihomoravského kraje.
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc vypisují výběrové řízení na obsazení funkcí přednostů I. interní kliniky - kardiologické a Hemato-onkologické kliniky.
MPSV ČR zveřejnilo podrobnosti o veřejné zakázce "Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR".