Byty pro bezdomovce

Byty pro bezdomovce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) chce chránit Česko před bezdomovectvím. Plánuje zasílat peníze krajům a obcím, které za ně pořídí obecní byty. Plán je zakomponovaný v návrhu zákona o sociálním bydlení, který by měl vstoupit v platnost v roce 2017.

Údaje z posledního sčítání lidu hovoří o 13 tisících bezdomovců. Sociolog Libor Prudký odhaduje, že aktuální nebo potenciální problém ztráty střechy nad hlavou u nás ohrožuje 240 tisíc lidí.

Bezdomovectví je zjevné a skryté, dohromady se v Česku odhadem týká třiceti až čtyřiceti tisíc lidí. K tomu je třeba připočítat ty, kteří žijí na ubytovnách, protože podle evropské charakteristiky též spadají do této kategorie. Takových lidí je podle odhadů organizace Člověk v tísni okolo sta tisíc. Dále jsou takzvaní potenciální bezdomovci. Jejich počty se odhadují minimálně na dalších sto tisíc, uvedl L. Prudký při představování vize řešení problematiky bezdomovectví v PSP ČR.

U dvaceti procent domácností tvoří nájem a poplatky za bydlení dohromady čtyřicet procent příjmu rodiny. Pak dojde ke ztrátě práce, nemoci a rodina je na ulici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo 8. 4. 2015 závěry první konsenzuální konference, kde problém bezdomovectví a nebezpečí jeho růstu řešili experti, odborná veřejnost i porota. U diskusí byli i bezdomovci.

Jednalo se o věcná řešení, nejen formální, která se doposud objevovala. Existuje vize a tou je, aby do několika málo let nemusel být nikdo bezdomovcem, uvedl při prezentování výsledků konference předseda poroty Miloš Rejchrt.

Jak této vize docílit, přiblížila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Podle ní je prvním krokem zákon o sociálním bydlení.

Nyní se vyřizují připomínky, předpokládá se, že bude platný 1. lednem roku 2017. Koncepce počítá s tím, že stát dá krajům a obcím peníze na sociální a dostupné bydlení. Toto bydlení je rozčleněné do tří stupňů. Krizové, které je automaticky spojeno se sociální službou; sociální bydlení, už vyšší úrovně, podobné azylovým domům; a obecné bydlení, určené například pro seniory, samoživitelky nebo mladé rodiny.

Obce se zbavily bytů ve svých vlastnictvích,  a to je chyba, kterou je třeba napravit. Ročně stát vynaloží příspěvky na sociální bydlení ve výši třinácti miliard korun. A bývají zneužívány

Podle Marksové by měla být garantem obec nebo nějaká nezisková organizace. Další možností financování jsou fondy na opravy, přes které by mohly obce opravit zchátralé byty. Počty obecních bytů by byly stanoveny podle potřeb obcí a jejich obyvatel.

Z konference o bezdomovectví vyplynulo, že by mělo jít o zcela nový druh sociální služby, mimo trojici nízkoprahových center, nocleháren a azylových domů. Kromě historicky první snahy vyřešit problém lidí bez domova počítá koncepce s účastí ještě dalšího partnera, kterými by byly církve. Ty by chtěly ze svých peněz zainvestovat koupi bytů. Jako soukromý subjekt by vložily svůj kapitál.

Kategorie