Chyba v úhradové vyhlášce

Chyba v úhradové vyhlášce

Nemocnice poukazují na chybu v úhradové vyhlášce, která znemožnila dosáhnout úhrad na navýšení platů zdravotníkům, uvádí server tribune.cz. Podle Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) obsahuje vyhláška nesprávné koeficienty, podle kterých se vypočítává úhrada za přesuny jednotlivých pojištěnců mezi kraji. Tyto koeficienty podle asociace neodpovídají skutečnému vývoji počtu ošetřených pojištěnců v jednotlivých nemocnicích.

Úhradová vyhláška stanoví koeficienty Kpp13 a Kpp14, které by měly vyjadřovat přesuny jednotlivých pojištěnců mezi kraji a tím i mezi nemocnicemi. Skutečný vývoj počtu ošetřených pojištěnců v jednotlivých nemocnicích byl však zcela jiný, uvádí zástupci Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN).

Asociace spočítala, že téměř u 67 % nemocnic byl skutečný nárůst počtu ošetřených pojištěnců výrazně vyšší. I těmto nemocnicím koeficienty úhradu krátí. Úhradová vyhláška na rok 2015 tak byla podle nemocnic stanovena chybně. Tato chyba znemožnila všem nemocnicím dosáhnout úhrad nezbytných pro zvýšení platů nebo mezd, byly právě koeficienty změn počtu pojištěnců. Nedojde-li k nápravě, je připraven návrh Ústavnímu soudu na zrušení koeficientů ve vyhlášce, tvrdí zástupci asociace.

Asociace nemocnic provedla také anketu mezi zařízeními poskytujícími akutní i následnou péči. Z odpovědí zařízení následné péče je zřejmé, že dodatečné zdroje potřebné k 5 % zvýšení tarifních platů nebo mezd nezískalo v odpovídající výši 62,5  procent zařízení. Příčinou tohoto stavu a chybou úhradové vyhlášky je, že nominální 9 procentní zvýšení úhrad za ošetřovací den kompenzuje pouze již nevybíraný hospitalizační poplatek. Navýšení úhrad tím ve skutečnosti nebylo téměř žádné.

Co se týče nemocnic, nezískalo dodatečné zdroje potřebné ke zvýšení tarifních platů nebo mezd 51,2 procent z nich (minimální nutné navýšení podle názoru AČMN a původně i Ministerstva zdravotnictví bylo 103 procent úhrad).

Skutečný počet nemocnic, které nedosáhnou na úhrady potřebné ke zvýšení mezd, bude ještě vyšší. Statistiku zkresluje skutečnost, že řada zaměstnaneckých pojišťoven navýšila předběžné úhrady vysoko nad úroveň stanovenou úhradovou vyhláškou, v některých případech i o desítky procent. Toto přezálohování budou muset nemocnice při vyúčtování vrátit a proto tyto dočasné zdroje nelze použít na mzdy, dodává AČMN.

 

Kategorie