Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL) schválil na svém zasedání dne 7. května 2015 zprávu Pirinski klegislativnímu návrhu Evropské komise. Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. 

Komise návrhem reaguje na rezoluci Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014, ve které parlament vyzval k silnější spolupráci mezi inspektoráty členských zemí a rovněž k posílení jejich pravomocí s cílem omezit nehlášenou práci. Práce "na černo" je totiž významným rozpočtovým problémem evropských zemí. Státy zak přicházejí o daňové příjmy a o příjmy ze sociálního pojištění. Zpráva se věnuje ale i ochraně pracovníků před nehlášenou prací, neboť ta vede k nižším starobním důchodům. Zpráva cílí rovněž na tzv. švarc systém, tedy zaměstnávání OSVČ. Evropská komise hodlá na prosazení těchto opatření věnovat 2,1 miliónů EUR ročně.

Toto téma vzbudilo mezi poslanci velkou pozornost a ke zprávě Pirinski bylo ve výborech podáno několim set pozměňovacích návrhů. Projenávání na plénu Evropského parlamentu je plánováno až na řijen 2015.