Innovative Healthcare & Well-being

Innovative Healthcare & Well-being

Od 13. do 15. května proběhnou v Dublinu dvě velké akce, a to eHealth konference spoluorganizovaná Evropsou komisí a Irským předsednictvím EU a konference a výstava World of Health IT.

Poznámka
http://worldofhealthit.org/2013/