Klienti zdravotních pojišťoven jsou zváni na preventivní vyšetření

Klienti zdravotních pojišťoven jsou zváni na preventivní vyšetření

Zdravotní pojišťovny začaly zvát v rámci projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR  - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na screeningová vyšetření více než 150 000 svých klientů ze stanovených cílových skupin. Nejvíc (téměř 100 000) dopisů rozesílá největší Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pozvánky budou počátkem ledna rozesílány v měsíčních intervalech vždy zejména těm pojištěncům, kteří mají v daném měsíci narozeniny.

Velká část oslovovaných pojištěnců za leden již pozvánku ke screeningovému vyšetření od své pojišťovny obdržela, některé z nich totiž začaly dopisy rozesílat hned po Novém roce. V rámci projektu obdrží v následujícím roce a půl zvací dopis přibližně 1 850 000 pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. V případě, že se po první výzvě klient na preventivní vyšetření nedostaví, bude mu pozvánka zaslána ještě jednou. Celkově může být (v případě opakovaného zvaní) osloveno až 3,5 milionů lidí.

Projekt adresného zvaní připravilo ministerstvo zdravotnictví spolu se všemi zdravotními pojišťovnami. Zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá. V řadě případů jsou diagnostikovány až příliš pozdě, následná léčba je pak mnohem náročnější a snižují se také pochopitelně šance na uzdravení.

Projekt si klade za cíl kromě snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, přispět též ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Rozesílání dopisů bude také podpořeno celorepublikovou informační kampaní.

Kategorie