Konference Regulace tabáku

Konference Regulace tabáku

V pondělí 6. května 2013 proběhne na vysoké škole CEVRO institut konference na téma Regulace tabáku: osobní svoboda versus veřejné zdraví. Konference se koná v Jungmannově ulici 17 od 14 do 17 hodin.