V prosinci 2013 vydala Evropská komise legislativní návrh o nových potravinách s cílem nahradit původní nařízení z roko 1997 a to zejména protože od vydání poslední legislativy proniklo na evropský trh mnoho potravin, které původní nařízení nezná. Jde také o nové technologie používané pro výrobu nových potravin (např. nanotechnologie) a o kontrolu bezpečnosti těchto potravin. Zpráva se týká i uvádění tradičních potravin z třetích zemí na trh Evroské unie. Během předchozího legislativního období se nepodařilo zprávu uzavřít.

Zpravodajem v odpovědném výboru ENVI se 14. července 2014 stal James Nicholson, britský poslanec zastupující Evropské konzervativce a reformisty. Stínovým zpravodajem socialistů je český poslanec Pavel Poc. Na říjnovém zasedání představil James Nicholson svůj návrh zprávy a v prvním listopadovém týdnu bude výbor ENVI projednávat téměř 500 pozměňovacích návrhů, které poslanci podali.