Senát Parlamentu ČR na 16. schůzi dne 27. 11. 2013 projednal Petici proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku) - Senátní tisk č. 181.

V petici je žádáno o nápravu sociálně neúnosného a nespravedlivého stavu, který nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní či dokonce obou končetin příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a občané dostávají status osoby bez vážné vady nosného nebo pohybového ústrojí.

Senát usnesením č. 379  tento tisk schválil.

Příloha zprávy