Evropská komise spustila portál, který si klade za cíl propojit skupiny zainteresované v tématu aktivního zdravého stárnutí od Evropské komise, jednotlivých členských států přes regiony a průmysl až k poskytovatelům služeb a péče a samotným klientům.

Na portálu jsou k nalezení dokumenty vztahující se k aktivnímu a zdravému stárnutí, od zpráv a akčních plánů Evropské unie až po výsledky výzkumů. Jsou zde také informace o možnostech financování projektů, prostor pro sdílení zkušeností a možnost zapojit se do již existujících iniciativ.

 

Kategorie