Institute for International Research ČR pořádá seminář Přehled nejdůležitějších legislativních změn v roce 2013.

Termín: 28. listopadu 2013
Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni Praha

Program:

  • Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů zák. č. 50/2013 Sb. a zák. č. 70/2013 Sb.
  • Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů vyhl. č. 190/2013 Sb.
  • Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 270/2013
  • Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhl. č. 254/2013 Sb

 

Kategorie