Seminář k Návrhu komplexního řešení sociálního bydlení

Seminář k Návrhu komplexního řešení sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, uspořádalo panelovou diskusi k Návrhu komplexního řešení sociálního bydlení.

Tento materiál má být předložen vládě jako jeden ze stěžejních úkolů KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 a obě ministerstva jej chtějí v co nejkratší době předložit k projednání vládě. Jeho účelem je, v krátkém časovém horizontu, nastavit funkční systém nástrojů řešících problémy lidí znevýhodněných v přístupu k bydlení, včetně lidí v riziku ztráty stávajícího bydlení. Některá z opatření povedou k přípravě podkladů novel zákonů, které tuto oblast upravují.

Zástupci obou resortů představili návrhy jednotlivých opatření. Následovala diskuse účastníků semináře složených z řad odborné veřejnosti a subjektů působících v této oblasti. Diskutovalo se nejen o často medializovaných tématech jako je zneužívání doplatku na bydlení nebo problematice souvisejících s ubytovnami. U kulatého stolu se probírala celková koncepce sociálního bydlení, postavení státu, zapojení obcí a dalších subjektů, bydlení pro seniory, stejně jako analýza a návrhy na revizi sociálních dávek v oblasti bydlení.

Během diskuse zazněly i názory, že by se připravovaný materiál neměl předkládat vládě, a je potřeba ho znovu otevřít a přepracovat. Tyto názory zaznívaly zejména z řad zastánců přijetí samostatného zákona o sociálním bydlení.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous uvedl, že i přesto, že se objevily některé negativní názory, nutné, aby stávající návrh byl projednán ve vládě. Návrh je zaszen do jednotlivých priorit a opatření, které mohou být realizovány v různém časovém období a především mohou být přizpůsobovány aktuální společenské situaci. Nebude tak ohroženo řešení této problematiky jako celku, což by se při projednávání Zákona o sociálním bydlení nepochybně stalo.  Nehledě na to, že přijetí takové normy může trvat i několik let.

Panelové diskuze se účastnil i zástupce Veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, Milan Taraba ze Sdružení nájemníků ČR, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, zástupci z řad starostů, provozovatelů ubytoven a řady dalších organizací.

Kategorie