Světový den meningitid

Světový den meningitid

Mezinárodní konfederace organizací pro meningitidy (CoMO) vyhlásila již sedmý Světový den meningitid s podtitulem “Spojte své ruce proti meningitidě”. Cílem světového dne, který připadá na pátek 24. dubna 2015, je zvýšit povědomí široké veřejnosti o těchto závažných infekčních onemocněních, upozornit na míru závažnosti meningitid, ale také informovat o možnostech prevence a očkování proti některým jejich formám.

Podle statistik Mezinárodní konfederace organizací pro meningitidy (CoMO) se na celém světě každý rok nakazí těmito onemocněními více než 1,2 milionu lidí. Nejzávažnější formy meningitid představují bakteriální infekce, kterým celosvětově každoročně podlehne přibližně 120 000 lidí. Mezi ně mimo jiné patří i invazivní meningokokové onemocnění (IMO), které se řadí k nejrychleji probíhajícím nemocem infekčního původu. Téměř každý pátý člověk, který závažnou nákazu přežije, trpí  trvalými následky. Za posledních šest let bylo v České republice zaznamenáno celkem 382 případů meningokokové infekce, z tohoto počtu bylo 161 dětí do věku 5 let. Jedinou možnou ochranu představuje očkování.

Meningitida je závažné infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu měkkých plen mozkových. Původci onemocnění mohou být bakterie, viry, vzácněji se jedná o parazitární infekci. Nejzávažnější formy meningitid představují bakteriální infekce. Mezi ty mimo jiné patří invazivní meningokokové onemocnění (IMO), které se řadí k nejrychleji probíhajícím onemocněním infekčního původu.

Invazivní meningokokové onemocnění je způsobeno bakterií Neisseria meninigitidis, zejména jejími séroskupinami A, C, W-135, Y a séroskupinou B. K přenosu může dojít velice snadno, a to kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou, podobně jako je tomu u chřipky nebo rýmy. Mezi prvotní příznaky mohou patřit bolesti hlavy, zvracení, horečka, porucha vědomí či krvácivé projevy na kůži tzv. petechie. Klíčovou podmínku pro uzdravení pacienta představuje včasná diagnóza a okamžité zahájení léčby pomocí antibiotik.

I přes odborný lékařský zákrok podlehne meningokokovému onemocnění na celém světě každoročně přibližně 120 000 lidí. U těch, kteří nemoc překonali, může zanechat trvalé následky v podobě amputace prstů či celých končetin, ztráty sluchu, mentální retardace a dalších komplikací. Meningokokové onemocnění může postihnout kohokoli. Za nejvíce ohroženou skupinu jsou však považovány především děti do 4 let věku a dospívající od 15 do 19 let. Jedinou prevenci představuje očkování, které je vhodné právě u jmenovaných věkových kategorií.

Na území České republiky se nejčastěji setkáváme s meningokokem typu B a C, méně často se pak jedná o  séroskupiny A, W-135 a Y. V roce 2014 onemocnělo meningokokovým onemocněním celkem 42 lidí, z tohoto počtu bylo 17 dětí do věku 5 let. Infekce meningokokem séroskupiny B se na celkovém počtu výskytu onemocnění podílela ve výši více než 57 %.

 

Kategorie