Výběrové řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Výběrové řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové vyhlašuje v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru psychiatrie - ambulantní péče pro území okresu Hradec Králové.

Lhůta pro zahájení poskytování hrazených služeb od 01.10.2013.

Písemné přihlášky uchazečů se přijímají v termínu do 19. srpna 2013.

Dle § 50, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je uchazeč povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo, že je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb ve výše uvedeném termínu a oboru zdravotní péče.

Formuláře spolu se základními informacemi ke konání výběrového řízení jsou k dispozici na  internetových stránkách na adrese www.kr-kralovehradecky.cz

 

 

 

 

Příloha zprávy