Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

V lednu 2014 zahájilo oddělení rovných příležitostí žen a mužů MPSV práci na projektu s názvem „Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a dalších souvisejících opatření“.

Hlavním cílem projektu je příprava Akčního plánu, který bude představovat soubor nástrojů a procesů napomáhajících vyrovnanému zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v ČR. Součástí projektu je několik workshopů na dané téma s českými i zahraničními expertkami a experty, konference, ale také analýza stávající situace systému zařízení péče o děti předškolního věku.

Cílem projektu je také prohloubení odborné i mediální diskuse o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, tvorba komplexního plánu vedoucího ke zlepšení v této oblasti a s tím související lepší harmonizaci pracovního a rodinného života. Výsledný Akční plán bude předložen vládě ČR.

Projekt podpořila Evropská komise v rámci svého programu Progress. Projekt bude trvat do března 2015.

Kategorie