VZP snížila objem pohledávek u dlužníků

VZP snížila objem pohledávek u dlužníků

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) poprvé v historii snížila celkový objem pohledávek, které má u dlužníků. Na konci roku 2014 jí fyzické i právnické osoby na pojistném dlužily 31,4 miliardy korun, v červenci 2015 to bylo 29,7 miliardy.

VZP, u níž bylo v roce 2014 registrováno přes 75 procent pojištěnců, začala s pohledávkami aktivně pracovat v roce 2013. Trend neustálého zvyšování celkového objemu dluhů na pojistném se podařilo zvrátit až v roce 2015. Do konce roku 2015 by se suma měla snížit o dalších 600 milionů.

Nejvíce pohledávek je starých tři až deset let, dosahují 16,3 miliardy korun. Takto staré dluhy je už obtížné vymáhat, protože jde například o nemajetné dlužníky, firmy v likvidaci nebo neukončená dědická a konkurzní řízení. VZP naopak předpokládá, že se jí podaří od dlužníků získat peníze, které měli zaplatit v letech 2013 a 2014. Jde celkem o 7,4 miliardy korun.

Pojištěnce s dluhy nad 300.000 korun staršími půl roku, na které už byl vydán pravomocný platební výběr, VZP zveřejňuje na seznamu dlužníků. Dlužníků, s nimiž se nelze domluvit, je v seznamu 13.000. V objemu je to osm miliard korun. Více než milionový dluh má 1300 lidí a firem. Celkový seznam dlužných částek má aktuálně milion řádků. Může v něm ale být několik firem jednoho dlužníka.

Vedle samotného dluhu na pojistném je do pohledávek zahrnuto také penále a další poplatky, které v určitých případech mohou být sníženy nebo odpuštěny. Prakticky všechny pohledávky starší pěti let VZP předala exekutorům, touto cestou se vymáhá přes deset miliard korun.

Pojišťovna chce vzniku pohledávek předcházet. Efektivitu výběru pojistného chce stejně jako v roce 20414 udržet těsně pod hranicí 99 procent.

Zdravotně pojistný plán pro rok 2015 počítá s výběrem pojistného od plátců ve výši 100,2 miliardy korun, což je o 1,25 miliardy více nežv roce 2014. Dalších 51 miliard korun činí pojistné za státní pojištěnce. Drtivá většina vybraných prostředků je utracena za poskytování zdravotní péče.

VZP nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, na běžném účtu má necelé čtyři miliardy korun a po několikaleté pauze začala také plnit rezervní fond, v němž je aktuálně půl miliardy korun. Vedle zlepšení řízení se o to do značné míry postaral také pozitivní vývoj tuzemské ekonomiky. V plusu v roce 2014 skončil celý systém zdravotního pojištění, příjmy činily 241,2 miliardy korun a výdaje 239 miliardy korun.

 

Kategorie