Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 7. schůzi dne 19. 3. 2014 projednala v 1. čtení Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/ 

PSP ČR podpořila opětovný odklad účinnosti zákona. Předloha míří k projednání do Výboru pro sociální politiku. Vláda chce podle ministryně práce Michaely Marksové prostor pro zpracování nových úprav. Účinnost dosavadního zákona z roku 2006 byla odkládána už několikrát.

Zákon by měl změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pojištění by od dvou komerčních pojišťoven převzala Česká správa sociálního zabezpečení. Nově by měla vybírat pojistné jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by měla hradit rentu. Nyní se pojišťují zaměstnavatelé u dvou komerčních pojišťoven, odškodnění se platí z tohoto pojištění. Předchozí vlády zamýšlely přichystat koncept, vycházející ze současného principu komerčního pojištění. Systém se měl upravit a otevřít i ostatním komerčním pojišťovnám se zavedením bonusů a malusů.

PSP ČR nepřijala, aby byla předloha vrácena vládě, která by měla předložit nějakou konečnou úpravu. Marksová ujistila, že kabinet nebude problém odkládat a s předlohou přijde.

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2014, návrh zákona byl rozeslán poslancům téhož dne.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). V 1. čtení 19. 3. 2014 byl návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).
  • Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal.