Zasedání výboru EMPL 29. ledna 2015

Zasedání výboru EMPL 29. ledna 2015

Druhého lednové zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se zúčastní i zástupci Evropské komise a Mezinárodní organizace práce, aby se členy výboru projednali dopad Investičního plánu J.C. Junckera na zaměstnanost v Evropské unii.

Polanci budou rovněž hlasovat o absolutoriích evropských agentur a úřadů a zpravodajka Agniezska Kozlowska-Rajewicz představí návrh stanoviska ke zprávě Strategie EU pro rovnost mezi ženami a muži po roce 2015.  Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Poslanci budou rovněž diskutovat s představiteli Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu (poradní orgány Evropské komise) o zaměstnanosti a míře sociální ochrany v jednotlivých členských státech.