Zasedání výboru EMPL dne 4.11.2014

Zasedání výboru EMPL dne 4.11.2014

V úterý 4. listopadu se v Bruselu sejde výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL).

Na programu je projednání Výroční zprávy Evropské centrální banky a Evropské investiční banky. Výbor bude hlasovat o přidělení prostředků z globalizačního fondu do Finska a také o znění otázek, které budou předloženy komisi k ústnímu zodpovězení během plenárního zasedání. Ty se budou týkat Evropského strategického rámce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  2014-2020 a rovného zacházení v zaměstnání bez ohledu na etnický původ. Poslední otázka se bude týkat zaměstnanosti a sociálních aspektů strategie EU 2020.

Poté budou poslanci diskutovat s představiteli evropských agentur o jejich prioritách a se zástupci Evropské komise o vlivu ruského embarga na hospodářskou situaci v EU.

Výbor EMPL během svého zasedání projedná jedinou zprávu a tou je zpráva Pirinsky o ustavení evropské platformy pro posílení spolupráce v potírání nehlášené práce. Pozměňovací návrhy k návrhu zpravodaje je možné podávat do 15. listopadu 2014.