Koordinátoři výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) rozhodli o přidělení legislativního návrhu o rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní bulharskému sociálnímu demokratovi Georgi Pirinskimu.

Z dokumentu se tak stává "zpráva Pirinski" a toto jméno ji v parlamentu bude provázet až do ukončení legislativního procesu. Zdravodaji poradních výboru, které podávají výboru EMPL svá stanoviska jsou Holanďan Dennis De Jong ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a Řekyně Kostadinka Kuneva ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Oba reprezentují Konfederaci Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, tedy nejlevicovější uskupení Evropského parlamentu.

Legislativní návrh Evropské komise je reakcí na rezoluci Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014, ve které parlament vyzval k silnější spolupráci mezi pracovními inspektoráty členkých zemí a rovněž k posílení jejich pravomocí s cílem omezit nehlášenou práci. Práce "na černo" je totiž významným rozpočtovým problémem evropských zemí. Státy tak přicházejí o daňové příjmy a o příjmy ze sociálního pojištění. Zpráva se věnuje, ale i ochraně pracovníků před nehlášenou prací, neboťta vede k nižším starobním důchodům. Zpráva cílí rovněž na tzv. švarc systém, tedy zaměstnávání prostřednictvím živnostenských listů. Evropská komise hodlá na prosazení těchto opatření věnovat 2,1 miliónů EUR ročně.

Návrh vznikl již během řeckého předsednictví EU a Rada EU nedosáhla během svého jednání dne 19. června 2014 shody nad textem, přestože jej většina delegací přivítala.