Cílený screening

Cílený screening

Adresné zvaní na tři screeningové programy zvýšilo zájem Češek a Čechů o prevenci rakoviny a přispělo ke zvýšení záchytu nízkých (tím pádem lépe léčitelných) stadií karcinomu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku. Vyplývá to z dat tuzemských zdravotních pojišťoven, které se zapojily do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) s názvem Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy.

Projekt běžel 18 měsíců a oficiálně skončil v červnu 2015. Zdravotní pojišťovny rozeslaly celkem 3,5 milionu dopisů. Vzhledem k tomu, že podmínkou projektu spolufinancovaného EU byla jeho udržitelnost, budou zdravotní pojišťovny zvát pojištěnce až do roku 2020 ještě v dalších dvou vlnách.

Důvodem, proč MZ ČR projekt připravilo, byla potřeba zvýšit návštěvnost screnningových programů v ČR. Uvedené screeningové programy v Česku fungují přes 10 let. Nejhorší situace ze všech tří screeningových projektů byla u screeningového programu rakoviny kolorekta, která v ČR měla účast 23 %, na rozdíl od dalších dvou screeningových projektů, kde se účast pohybovala i před zahájením adresného zvaní nad 50 %.  

Zdravotní pojišťovny zvaly na vyšetření přesně definované rizikové skupiny obyvatel, například u karcinomu prsu byly zvány ženy ve věku nad 45 let, které víc jak 3 roky nebyly na mamografickém vyšetření. Pojišťovny obesílaly pacienty - i opakovaně, mnozí občané na první výzvu nereagovali. První výsledky projektu naznačují, že se podařilo přesvědčit Češky a Čechy k včasné návštěvě preventivních vyšetření. Experti odhadují, že díky projektu se jen za rok 2014 podařilo odhalit asi 600 karcinomů, a to v časném stadiu, tedy ve stavu, kdy jsou léčitelné.

Příkladem pojišťovny, která adresně zve pojištěnce na vybrané nádorové vyšetření, je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Od ledna roku 2014 do června roku 2015 svým pojištěncům odeslala 441 tisíc pozvánek na vyšetření vybraných nádorových onemocnění.

Počet vyšetření přesáhl 77 tisíc. ČPZP na tato vyšetření vynaložila částku přesahující 36 milionů korun. Díky pozitivním reakcím na adresné zvaní bylo odhaleno 371 případů nádorového onemocnění. Z toho 194 nádorových onemocnění kolorekta, 116 nádorových onemocnění prsu a 61 případů nádorového onemocnění čípku. Kampaň bude pokračovat až do června roku 2020, kdy pojišťovny opakovaně rozešlou adresné výzvy všem cílovým skupinám.

Reakce klientů na jednotlivá vyšetření

typ vyšetření

počet zaslaných pozvánek*

počet vyšetření

Screening nádorů kolorekta

253 049

45 521

Screening nádorů děložního hrdla

115 503

14 943

Screening nádorů prsu

72 404

16 690

celkem

440 956

77 154

*dopis byl zasílán dvakrát a mohl obsahovat až 3 různá vyšetření

 

Kategorie