Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem pečujícím o své blízké, kteří potřebují jejich pomoc například po úrazu nebo vážné nemoci. Návrh tzv. dlouhodobého ošetřovného je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a MPSV ho poté předloží vládě. 

Chceme podpořit rodiny v náročné situaci, kdy se musí náhle postarat o někoho blízkého, často například o staré rodiče po úrazu nebo vážné nemoci. Dnes je situace lidí, kteří o své blízké pečují doma, nejistá, nemají zaručeno volno v zaměstnání, ani finanční prostředky. To je nedůstojné,“ říká ministryně Michaela Marksová.

Česká republika patří v Evropě k těm zemím, ve kterých se o nemohoucí blízké nejčastěji stará rodina. Zároveň tu ale existuje jen omezená forma státní pomoci rodinným pečujícím. To chce změnit návrh nové nemocenské dávky tzv. dlouhodobé ošetřovné, které zahrnuje čerpání až 90 dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že je to právě kombinace ochrany pracovního místa a náhrady příjmů, která je pro podporu pečujících zásadní.

Plánované opatření je koncipováno jako pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci. V některých případech se ten, kdo potřebuje péči, uzdraví, v jiných bude třeba se o něj starat i nadále a rodina se musí rozhodnout, jak tuto péči zajistí. Dlouhodobé ošetřovné poskytne prostor i pro to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit a například požádat o příspěvek na péči, zajistit vhodnou terénní sociální službu apod.

Platí přitom, že domácí péče je pro stát levnější, než péče institucionální. Zatímco náklady na novou dávku jsou odhadovány na 350 Kč na osobu na den, náklady na lůžko například v léčebně dlouhodobě nemocných nebo domově pro seniory se pohybují kolem 1300 Kč. Podle propočtů ministerstva se tak může ušetřit až 900 milionů korun za rok.

MPSV chce na plánované opatření upozornit také rozhlasovým spotem, který poběží v rozhlasovém vysílání v týdnu od 12. prosince 2016 a speciální sekcí webových stránek „Pečujme o své blízké“, v níž budou zveřejněny bližší informace a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí