Drogová závislost v Praze

Drogová závislost v Praze

V Praze se v roce 2014 k léčbě drogové závislosti přihlásilo více než 600 nových pacientů. Nejčastěji jde o lidi ve věku od 15 do 19 let. Více než stovka závislých, kteří v roce 2014 vyhledali pomoc odborníků, nedosáhla věku 15 let. Většina z nich užívá drogy nitrožilně. Celkem se v Praze kvůli drogám léčí 1630 lidí, z toho 817 mužů a 644 žen.

Podle neziskových organizací a odborníků je ale v Praze drogově závislých několikanásobně víc, než kolik uvádí statistiky. Magistrát hlavního města Prahy v roce 2014 za pomoc drogově závislým zaplatil 45 milionů korun.

Z Výroční zprávy Magistrátu HMP dále vyplývá, že sociální situace a zdravotní stav drogově závislých se stále zhoršuje. Více než polovina lidí, kteří drogu užívají nitrožilně, trpí akutní virovou hepatitidou typu C. Současně klesá počet těch, kteří mají stálé zaměstnání, a klesá jejich vzdělanost. Většina závislých poprvé okusila drogu do svých 19 let.

V Praze převládá užívání pervitinu. Závislost na něm v roce 2014 přiznalo více než 60 procent nově evidovaných pacientů. Druhou nejčastější drogou je marihuana, kvůli které se v roce 2014 k léčbě přihlásila čtvrtina drogově závislých. Zhruba 13 procent pacientů vyhledalo pomoc odborníků kvůli závislosti na opiátech včetně heroinu. Terénní pracovníci v Praze v roce 2014 vyměnili drogově závislým přes 2,6 milionu stříkaček.

Nejhorší situace ohledně drog je v centru města, v Praze 1, 2 a v městské části Prha 5. Mezi závislými je většina těch, kteří jako bydliště udávají hlavní město. Zhruba pětina pochází z jiných krajů republiky. Minimum lidí je ze zahraničí. Mezi drogově závislými, kteří se v roce 2014 poprvé v Praze přihlásili k léčbě, je pouze 13 pacientů jiné než české národnosti.

Kategorie