Evropská komise vyzývá veřejnost k účasti v průzkumu Hodnocení zdravotnických technologií. Cílem tohoto průzkumu je zjistit podrobné názory na budoucnost spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA. Výsledky této veřejné konzultace se promítnou do plánovaného procesu posouzení dopadů, které útvary Komise v současné době připravují pro iniciativu na posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA.

Krátký dotazník lze vyplnit online v českém jazyce na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f06d406f-8c15-4985-ab81-073a014eea38?draftid=462d7c83-6ab2-4b74-b189-fd2fcc0db2ad&surveylanguage=CS