Česká společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá konferenci Mezikrajský seminář epidemiologů 2014.

Termín: 13. 5. – 15. 5. 2014

Místo konání: budova Magistrátu hl.města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (jednací sál zastupitelstva HMP).

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.

Příloha zprávy
Kategorie