Nový elektronický portál VZP ČR

Nový elektronický portál VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) připravuje pro komunikaci se svými partnery nový komunikační kanál, který bude uživatelsky výrazně přívětivější, bude více vyhovovat potřebám pojišťovny i jejím partnerům. VZP vypověděla smlouvu společnosti IZIP a.s., která pro ni portál zajišťovala.

VZP předpokládá výrazné úspory nákladů, protože si nový portál vytvořila sama.

Vlastní elektronickou komunikační platformu od počátku VZP vyvíjí tak, aby žádnému z partnerů přechod na ni nezpůsobil problémy. VZP má ambici, aby nové řešení přineslo zjednodušení a vylepšení vzájemné komunikace.

S menšinovým vlastníkem společností IZIP a.s. je VZP i po vypovězení smlouvy nadále připravena jednat o tom, co a jak dál ohledně dalších vztahů. Pojišťovna vlastní 51 % akcií IZIP, 49 % pak švýcarská eHI eHealth International. Provozování portálu je poslední službou, kterou pro VZP společnost IZIP zajišťuje, a která pojišťovnu přijde zhruba na 6 milionů korun měsíčně. Od ledna 2016 by se náklady měly snížit na jeden milion korun.

VZP má k dispozici všechna data potřebná pro komunikaci s partnery v rozsahu, který je pro obě strany nezbytně nutný. Nový nástroj by měl být uživatelsky intuitivní – jeho ovládání by se měl každý naučit během chvilky. I přesto VZP počítá s tím, že pro zájemce uspořádá v příštích měsících sérii školení a připraví internetového průvodce změnami.

Nynější portál využívá ke komunikaci s VZP bezmála sto tisíc zdravotnických zařízení, plátců pojistného, státních úřadů, ale třeba i exekutorů a pojištěnců. Lékaři přes portál posílají měsíčně vyúčtování služeb, které poskytli jejím pojištěncům, zaměstnavatelé přihlašují a odhlašují zaměstnance, zasílají přehledy o platbách pojistného apod. Pilotní provoz portálu nyní testuje přes 100 lékařů.

Kategorie