Pozvánka na konferenci Léky s rozumem

Pozvánka na konferenci Léky s rozumem

Konference Léky s rozumem, pořádaná Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku za odborného poradenství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, se bude konat 24. května 2016 od 10:30 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice. Nutný průkaz totožnosti.
 
Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na adresu sekretariátu ČLS JEP, tel. 224 266 223
e-mail: czma@cls.cz
 
 
Program konference LÉKY S ROZUMEM
 
1. Úvodní slovo
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, ředitel MOÚ Brno
2. Proč je farmakoterapie jednou z nejdůležitějších součástí medicíny
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP, z .s.
3. Farmakoterapie z pohledu ministerstva zdravotnictví
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR
4. Plýtvání s léky
PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
5. Léková politika pohledem ČLnK
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
6. Minimalizace rizik farmakoterapie - role klinického farmaceuta v léčebném týmu
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.
Přestávka 12:00 – 12:30
 
7. Utilizace farmakoterapie u kardiovaskulárních chorob – srovnání ČR a zemí EU
MUDr. Jana Skoupá, předsedkyně České farmakoekonomické společnosti
8. Systémové předpoklady chyb v užívání léků z pohledu primární péče
MUDr. Igor Karen, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, z. s.
9. Negativní role preskripčních omezení z pohledu primární péče
MUDr. Michal Prokeš, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, z. s.
10. Antidepresiva
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP, z. s.
11. Které léky zachraňují nejvíce životů? A proč proti nim někdy "bojují" media?
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP, z. s.
12. Role pacientských organizací v edukaci o farmakoterapii
Jana Petrenko, Koalice pro zdraví
13. Léková inovace – významné změny v roce 2015, reexporty, padělky léčiv nebo interakce
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Příloha zprávy
Kategorie