Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zve na seminář k Zákonu o léčivech a deformaci hospodářské soutěže. Akce se uskuteční v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48 „Konírna“, v pondělí 9. ledna 2017 ve 13.00 hodin.

Program:

13:00 hod. 1. Úvod, nedostatek léků v lékárnách, rozdílné výše doplatků, paralelní vývoz, vývoj ST 706, různost „expertních stanovisek“, neexistující analýzy, neexistující stanovisko ÚOHS, vývoj stanovisek MZ. Uvede: Ing. Ludvík Hovorka předseda podvýboru

13:20 hod. 2. Současná situace v českém a evropském právu, možnost omezení dodávek některým distributorům a lékárnám, sněmovní a senátní verze novely zákona o léčivech. Uvede: JUDr. Ondřej Dostál

13.50 hod. 3. Stanovisko ÚOHS k zákonu o léčivech, k současnému stavu v dodávkách léčiv distributorům a lékárnám. Prezentace stanoviska k novele zákona o léčivech, zejména k PN 4915 („poslanec Běhounek“) a k jeho úpravě v Senátu. Uvede: Ing. Petr Rafaj, předseda ÚOHS, případně kompetentní zástupce

14:20 hod. 4. Stanovisko MZČR a SÚKL. Uvede: JUDr. Radek Policar náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL

14:40 hod. 5. Stanoviska podporovatelů a odpůrců změny zákona, (délka vystoupení max. 10 min. každý) PharmDr, Lubomír Chudoba, prezident ČLeK, Zástupce výrobců AIFP, Zástupce výrobců ČAFF, GML Mgr. Marek Hampel, Zástupce distributorů – odpůrců, Zástupce distributorů – podporovatelů

15:10 hod. 6. Dotazy poslanců, dotazy z pléna a závěr semináře. Ing. Ludvík Hovorka předseda podvýboru

Příloha zprávy
Kategorie