Společnost NextHealth připravila vzdělávací program Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení, který ocení především pracovníci zabývající se sociálně právní ochranou dětí a souvisejícími oblastmi.

Série přednášek uvede posluchače do problematiky sociálně-právní ochrany dětí. Vysvětlí působnost a úřední postupy na úseku sociálně právní ochrany dětí podle příslušného zákona včetně jeho výkladu.  Zvláštní důraz je věnován správnímu řádu a souvisejícím právním předpisům. Posluchači se dozvědí o lhůtách a metodách doručování písemností. Součástí je též blok zaměřený na soudní řízení a případy, kdy má SPOD právo a povinnost do něho vstupovat. Výklad doplní příklady z úřední, advokátní a soudní praxe. Vzdělávací program je akreditován u MPSV a MV a jeho délka je 6 vyučovacích hodin.

Kurz vedou lektoři s rozsáhlými praktickými zkušenostmi: úředník OSPOD, advokát a psycholog. Cílem kurzu je doplnit a obnovit základní znalosti účastníků a poskytnout doporučení k řešení nejčastějších situací na úseku SPOD. Cena kurzu je 1.460 Kč pro jednoho účastníka. V ceně je zahrnuta výuka, občerstvení a oběd.

Kurz se koná ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 9 hodin v budově vysoké školy CEVRO institut, Jungmannova 17, Praha 1. Předpokládané ukončení v 14.30 hodin.

Pro více informací a registraci můžete navštívit adresu http://www.nexthealth.cz

Kategorie