XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Slovenská spoločnosť infektológov SLS, Česká asociace sester, Fakultní nemocnice v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Infekční klinika LF UK a pořádají XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech.

Termín: 18. - 20. 6. 2014
Místo: Kongresové centrum, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň

Hlavní témata:

  • Virové hepatitidy - nové postupy
  • Nemoci přenosné klíšťaty
  • Oportunní infekce
  • Varia

Kongres je vzdělávací akcí a je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů (Stavovský předpis č. 16 ČLK) a účast na kongresu je ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součast vzdělávání a akce je zařazena do kreditního systému ČAS dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Příloha zprávy
Kategorie