Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 6. 11. 2014 zákon ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu zákona je zrušení všech regulačních poplatků podle ustanovení § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Výpadek příjmů ambulancí a lékáren bude činit podle propočtů z roku 2013 asi 3,27 miliardy Kč. Lékaři mají dostat kompenzace prostřednictvím úhradové vyhlášky do výše vybraných poplatků za rok 2013.

V případě farmaceutů chce Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)  zavést zvláštní výkon vydání léčebného přípravku na recept, který by byl hrazen z pojištění. Podle MZ ČR půjde nejvýše o 800 miliónů Kč. Lékárny sice měly na poplatcích vybrat asi 1,7 miliardy Kč, řada z nich je ale pacientům kompenzuje slevami. MZ ČR bude tedy lékárnám kompenzovat asi 40 procent, což by mělo činit zhruba 12 Kč za recept.

Stokorunové platby v nemocnicích zrušil od ledna 2014 Ústavní soud (ÚS) s tím, že pro řadu občanů činí nemocniční péči nedostupnou. Proti návratu k platbě 60 Kč v nemocnicích soud nic nenamítal, koalice se ale rozhodla ji neobnovovat.

Vládní předloha zachovává pacientům nynější ochranné limity, započítávat se do nich mají jen doplatky za léky. Regulační poplatky byly zavedeny v roce 2008.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: MZ ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (VpZ).
 • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 380).
 • VpZ projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 439).
 • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodaj Prof. MUDr. Jan Žaloudík - přijal k tomuto tisku dne 21.10.2014 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/1.
 • Další výbory: Ústavně právní, zpravodaj MUDr. Mgr. Vladimír Plaček -  přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/2.
 • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne 22. 10. 2014.  Usnesením č. 607, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR zákon podepsal dne 6. 11. 2014.