Zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon o rozpočtových pravidlech

Vláda ČR dne 24. 6. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (čj. 354/15).

Nově se navrhuje zakotvit v zákoně, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna, další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, dále veřejné výzkumné instituce a Správa železniční dopravní cesty podřídily všechny své účty státní pokladně a vedly je proto pouze v České národní bance.

Zdravotní pojišťovny tedy budou muset převést účty od komerčních bank do České národní banky (ČNB). Převodem účtů k ČNB chce Ministerstvo financí ČR (MF ČR) zpomalit růst státního dluhu a dosáhnout kontroly nad hospodařením vybraných subjektů.

Zaměstnanecké pojišťovny už varovaly, že když přijdou o úroky z peněz na bankovních účtech, budou muset omezit preventivní programy, které hradily právě z úroků. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se změnou problém nemá, fond prevence z úroků netvoří.

Preventivní fondy zaměstnaneckých pojišťoven tvoří ze zákona úroky z vkladů, pokuty a penále od neplatičů. VZP je zřizována podle odlišného zákona a tvoří fond prevence jen z pokut a penále. Peníze na fondech prevence nemají žádnou souvislost s vybraným pojistným.

Peníze z fondu prevence slouží klientům pojišťoven na příspěvky na očkování, preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na příspěvky na rovnátka, bezlepkovou dietu, sportovní aktivity či léčebně-ozdravné pobyty pro chronicky nemocné děti.

Pobočky ČNB jsou jen v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Podle vyjádření zdravotních pojišťoven se zkomplikuje odvádění vybrané hotovosti od klientů, někteří stále hradí pojistné v hotovosti. V současnosti se to řeší odvodem hotovosti do nejbližší pobočky jedné z komerčních bank.

Klienti rovněž ztratí možnost využívat platebních terminálů pro bezhotovostní úhrady pojistného pomocí platební karty. Pro pojišťovny znamená přechod významné investice do úpravy software pro komunikaci s bankou, což bude stát desítky milionů korun. V souvislosti s obesíláním plátců pojistného o změně účtů a nutnou informační kampaní se očekává výdaj pojišťoven přesahující 50 milionů korun.

Ministerstvo financí očekává, že schválením právní úpravy bude možné centralizovat dodatečných minimálně 50 miliard korun volné likvidity plynoucí z veřejných prostředků, nejen tedy od zdravotních pojišťoven, což by prý představovalo celkovou roční úsporu na úrokových nákladech státního dluhu v řádu stovek milionů až miliard korun.